ortopedija maxxmedic aleksinac

ORTOPEDIJA ALEKSINAC

Da bi čovek mogao da se kreće, radi, sedi… potreban je zdrav koštano – mišićno – zglobni sistem.
Kretanje daje smisao životu.
Bolesti skeletnog sistema nastaju postepeno; kosti, zglobovi i mišići počnu da se degenerišu, a da to
godinama ne osećamo. Kada se već jednom bolest javi, promene su često u odmakloj fazi. Tada
počinje lečenje koje je dugotrajno i neizvesno. Nekada, u težim slučajevima, završava se
nepokretnošću ili ugradnjom veštačkih zglobova.
U slučaju traume (povređivanja) promene nastaju trenutno. Prelomi, iščašenja zglobova i kidanje
mišića, tetiva i ligamenata dovode odmah do fizičke nesposobnosti, i tu lečenje mora da započne
odmah. U slučaju kašnjenja, posledice mogu biti trajne, nekada i fatalne.
U Poliklinici „MAXX MEDIC“ možete proveriti stanje svojih zglobova, dobiti pravovremenu i tačnu
dijagnozu i terapiju. Naši ortopedi, radiolozi, reumatolozi i fizijatri mogu obaviti razgovor sa Vama,
postaviti dijagnozu, odrediti terapiju i dati savet kako da se ponašate u slučaju bolesti ili povrede, te
pratiti efekat terapije.
U Poliklinici „MAXX MEDIC“ se obavljaju klinički pregledi, ultrazvučna dijagnostika i primenjuju se
savremeni terapijski principi. Možemo Vam pomoći propisivanjem lekova, davanjem injekcija u bolno
mesto i zglobove (tzv. „blokade“), fizikalnim procedurama. Primenjuje se savremena ortopedska
terapija u vidu aplikovanja lekova u obolele zglobove i mesta povređivanja mišića i tetiva. Preparati
hijalurona i PRP su samo deo savremene terapije.
Efekat PRP (Plazma obogaćena trombocitima) je već dobro poznat; PRP je savremen terapijski princip
u lečenju degenerativnih oboljenja i povreda, kojim može da se značajno produži trajanje i funkcija
zglobova, regeneriše hrskavica i produži vreme do ugradnje „veštačkog zgloba“. Uz to, potpuno je
neškopdljiv za organizam i aplikuje se pod kontrolom ultrazvuka. U vrhunskom sportu je terapija PRP
godinama zastupljena i rezultati su izvanredni.
U Poliklinici „MAXX MEDIC“ se leči i trauma lokomotornog aparata, od momenta povređivanja do
završetka lečenja. Ukoliko je to potrebno, mogu se uraditi i manje hirurške intervencije u lokalnoj
anesteziji.
Obavljaju se i korektivne intervencije na šakama i stopalima, odstranjuju izrasline, sve vrste promena
na koži, urasli nokti, korekcija preloma, odstranjivanje stranih tela, postavljanje i skidanje gipsane
imobilizacije.
U Poliklinici „MAXX MEDIC“ se mogu aplikovati i ortopedska pomagala (ortoze, steznici, držači za
ruku…) uz pregled i savet ortopeda.
Dijagnostika i lečenje osteoporoze se obavlja pod kontrolom reumatologa i ortopeda, po potrebi i
fizijatra.