POLIKLINIKA MAXXMEDIC

USLUGE:

U radu Poliklinike je angažovano visokoedukovano kvalitetno osoblje, lekari sa stalnim zaposlenjem, dopunski lekari i lekari konsultanti iz brojnih oblasti

01.

ORTOPEDIJA

PRP – tretman krvnom plazmom

Terapija bola

Stavljanje i skidanje gipsa

Previjanje

Ultrazvučni pregledi

Intervencije u ortopediji

Kućna poseta

 
 

Maxxmedic

ortopedija maxxmedic aleksinac

02.

HIRURGIJA

Vaskularna hirurgija

Urologija

Estetska hirurgija

Hirurške intervencije

Ultrazvučni pregledi

Sklerozija vena i krvnih sudova

Zamena katetera

Terapija

Previjanje rana

Terapija – kućna poseta

Maxxmedic

hirurgija maxxmedic aleksinac

03.

INTERNA MEDICINA

Pulmologija

Neurologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Reumatologija

Ekg

Ultrazvučni pregledi

Holter pritiska

Holter ekg-a

Spirometrija

Terapija – kućna poseta

Ultrazvučni pregledi i dopler

Maxxmedic

interna medicina maxxmedic aleksinac