rakdojki maxxmedic

20% popusta na ultrazvuk dojke

Do kraja oktobra u poliklinici Maxxmedic 20% popusta na ultrazvučni pregled dojke

Ultrazvuk dojke, poznat i kao ultrazvučni pregled dojke, je dijagnostički postupak koji se koristi za vizualizaciju unutrašnje strukture dojke pomoću visokofrekventnih zvučnih talasa. Ovaj pregled može biti koristan u različitim situacijama, uključujući:

  1. Praćenje promena: Ultrazvuk se često koristi za praćenje promena u dojkama, kao što su ciste ili čvorovi, kako bi se utvrdilo jesu li promene benignog ili malignog karaktera.
  2. Procena mladih žena: Kod mladih žena, posebno ispod 30 godina, ultrazvuk može biti koristan u proceni dojki jer su dojke često guste i teže za pregledati mamografijom.
  3. Dopuna mamografiji: Ponekad se ultrazvuk koristi kao dopuna mamografiji kada postoji sumnja na nepravilnosti ili potreba za dodatnim informacijama.
  4. Praćenje trudnica: Ultrazvuk dojke se može primijeniti kod trudnica kako bi se pratile promene u dojkama i isključila prisutnost cista ili drugih patoloških promjena.

Postupak ultrazvučnog pregleda dojke uključuje upotrebu ultrazvučnog aparata i gela za omogućavanje bolje provodljivosti zvuka. Tehničar za ultrazvuk ili radiolog će pomno pregledati dojke, tražeći promene u tkivu ili prisutnost cista. Ako se pronađe sumnjiva promena, daljnje testiranje ili biopsija može biti potrebna za postavljanje konačne dijagnoze.

Važno je napomenuti da ultrazvuk dojke obično nije zamena za mamografiju, već se često koristi kao dodatna dijagnostička metoda. Važno je konsultovati se sa doktorom o najprikladnijem dijagnostičkom postupku za vašu konkretnu situaciju i rizike.