holter maxxmedic

Holter EKG-a

Holter EKG (elektrokardiograf) je medicinska procedura koja se koristi za kontinuirano praćenje električne aktivnosti srca tokom dužeg vremenskog perioda, obično 24 sata ili više. Ova procedura omogućava lekarima da zabeleže i analiziraju srčane ritmove pacijenta tokom svakodnevnih aktivnosti, uključujući spavanje, vežbanje i stresne situacije. Evo nekoliko ključnih informacija o Holter EKG-u:

  1. Princip rada: Holter EKG uređaj je mali, prenosivi monitor koji pacijent nosi tokom određenog vremenskog perioda. Uređaj kontinuirano beleži električne impulse srca u vidu EKG zapisa (elektrokardiogram), koji se potom analiziraju.
  2. Indikacije: Holter EKG se koristi za dijagnostiku različitih srčanih poremećaja, uključujući aritmije (neregularni srčani ritmovi), palpitacije (osjećaj lupanja srca), ishemijske promene (smanjen protok krvi do srčanog mišića), i druge probleme sa srčanim ritmovima.
  3. Postupak: Tokom postupka, elektrode se pričvršćuju na kožu pacijenta i povezuju sa Holter EKG uređajem. Pacijent nosi ovaj uređaj tokom određenog vremenskog perioda, obično 24 sata. Tokom tog vremena, uređaj kontinuirano beleži srčane ritmove.
  4. Analiza rezultata: Nakon završetka monitoringa, lekari analiziraju EKG zapise kako bi identifikovali bilo kakve nepravilnosti u srčanom ritmu ili ishemijske promene. Ovi rezultati pomažu u postavljanju dijagnoze i planiranju odgovarajućeg tretmana.

Holter EKG je koristan alat za praćenje i dijagnostiku srčanih problema koji se možda ne bi detektovali tokom kratkotrajnih standardnih EKG pregleda. Ova procedura pomaže lekarima da dobiju bolji uvid u srčane aktivnosti pacijenta tokom svakodnevnog života i postavljanje preciznije dijagnoze.