interna medicina maxxmedic aleksinac pregledi

Interna medicina i širok spektar pregleda

Interna medicina obuhvata širok spektar preventivnih, dijagnostičkih i terapijskih pregleda i procedura koje su usmerene na unutrašnje organe i sisteme tela. Evo nekih od ključnih pregleda koji spadaju u internu medicinu:

  1. Opšti pregled:
  2. Laboratorijski testovi:
  3. Radiološki pregledi:
  4. Kardiološki pregledi:
  5. Gastroenterološki pregledi:
  6. Endokrinološki pregledi:
  7. Pulmološki pregledi:
  8. Reumatološki pregledi:

Ovi pregledi pomažu u dijagnostikovanju i lečenju širokog spektra bolesti i stanja, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes, bolesti jetre, bubrega, respiratorne bolesti, hormonalne poremećaje, gastrointestinalne bolesti i mnoge druge.