intraartikularnih injekcija

Intraartikularne injekcije

Intraartikularne injekcije se najčešće primenjuju u lečenju hroničnih degenerativnih promena (osteoartritisa) u zglobovima kuka, kolena, lakta, ramena, ručnog zgloba i skočnog zgloba.

Intraartikularne injekcije su injekcije koje se daju direktno u oboleli zglob. Najčešće se daju u zglob kuka, ali se na ovaj način leče i zglobovi kolena, lakta, ramena, ručni zglob i skočni zglob. Sadržaj intraartikularne injekcije mogu biti kortikosteroidi, hijaluronska kiselina ili plazma obogaćena trombocitima (PRP) i Ortokin serum.

Kako se daju intraartikularne injekcije?

Intraartikularne injekcije se daju pod nadzorom ultrazvuka da bi se izbeglo da se probode neki krvni sud. Cilja se sinovijalna (zglobna) tečnost, a ne kost. Kada igla dotakne kost, vrati se 1mm unazad i ubrizgava se sadržina iz šprica tako da se ravnomerno rasporedi u zonu zgloba.

Priprema za intraartikulane injekcije

Intraartikularne injekcije ne zahtevaju nikakvu posebnu pripremu.

Ako pacijent treba da primi uzima injekcije kortikosteroida, a na terapiji je lekovima koji razređuju krv, trebalo bi da prestane da ih uzima nekoliko dana pre primanja injekcija.

Benefiti intraartikularnih injekcija

Intraarikularne injekcije dovode do poboljšanja kvaliteta života pacijenta jer:

  • Ublažavaju bol
  • Smanjuju upalu
  • Povećavaju pokretljivost
  • Pomažu da se odloži operacija.