polne bolesti

Mogu se zaraziti svi i to ne samo jedanput !

Polne bolesti spadaju u grupu najrasprostranjenijih i najinfektivnijih oboljenja. Smatra se da se milioni mladih ljudi, najčešće starosti od 15 do 25 godina, svakodnevno zarazi nekom polno prenosivom bolešću. 

Broj obolelih je svake godine u porastu i ne zavisi od pola ili socijalno-ekonomskog statusa neke osobe. To znači da se od polno prenosivih bolesti mogu zaraziti svi i to ne samo jedanput. Međutim, zahvaljujući napretku medicine, širila su se znanja o uzrocima i načinima prenošenja, kao i o zaštiti od različitih infekcija. 

PROF.DR. LJILJANA SPALEVIĆ – spedcijalista dermatovenerologije u poliklinici Maxxmedic 25.01.2024.

Zakažite termin na 060410-1402