prp maxxmedic

PRP tretman: kolena, lakta i ramena

ŠTA JE PRP TRETMAN?

PRP tretman je primena sopstvene krvi u svrhu lečenja u medicini, poznata je već 100 godina. 

PRP u ortopediji

U ortopediji se ovakva terapija koristi kod degenerativnih promena na zglobovima.

Cilj terapije je da spreči dalje propadanje zgloba i regeneriše oštećeno tkivo, tj hrskavicu, pa na taj način pacijent ima znatno manjih tegoba. Mogu da se tretiraju svi zglobovi bez izuzetka.

Sportske povrede i PRP

Primena PRP-a kod sportskih povreda, daje odlične rezultate. Može se primeniti kod svih vrsta tendinopatija kao i kod parcijalnih ruptura, ligamenata, tetiva i mišića.

KAKO IZGLEDA PRP TRETMAN?

Za PRP metodu  nije potrebna nikakva posebna priprema. Prvo se uzme uzorak krvi od pacijenta. Zatim se krv pripremi (centrifugira) i izdvoji tečni deo krvi (plazma). 

Izdvojena plazma  može da se ubrizgava  u okviru artroskopske operacije ili specijalnim iglama direktno u tretirano područije.

Ovim postupkom se prirpodno podstiče regeneracija i oporavak tkiva,hrskavice.